اول چشم  مشتری رو بگیر بعد بیشتر بفروش 

کافیه یک دکور و ویترین خلاقانه و متفاوت داشته باشی